ببینید: تست چشمی کرونا در مرزها آغاز شد!

ببینید: تست چشمی کرونا در مرزها آغاز شد!
وزیر راه گفته به منظور تسریع در تخلیه و انتقال زائران اربعین به کشور، از آنها "تست چشمی" کرونا می‌گیریم. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.