ببینید بحرانی رو که در پیش داریم!

ببینید بحرانی رو که در پیش داریم!
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفته که ایران در یکی از منحصر به فردترین شتاب‌های سالمندی جمعیت در جهان، در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندش دو برابر می‌شود و به ۲۰ درصد می‌رسد. پروانه ایزدخواست با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود به این موضوع پرداخت.