ببینید: احمدی‌نژاد وارد می‌شود!

ببینید: احمدی‌نژاد وارد می‌شود!
صفحه طنز و کارتون نیشخط با انتشار کارتونی از محمد طحانی به ورود محمود احمدی‌نژاد به عرصه رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ که همراه با حواشی و برخی تهدیدات از سوی وی همراه بود، پرداخت.