اتهام سندروم هاوانا را نمی‌پذیریم

سخنگوی کرملین گفت: رئیس سیا در سفر خود به روسیه درباره سندروم هاوانا صحبتی نکرد و ما مسئولیتی را در این باره نمی‌پذیریم.